Home / Hypatia: Emakumeen ahalduntzearen alde

Hypatia: Emakumeen ahalduntzearen alde

Logo Hypatia EuDokumentu hau Portugaleteko udalerriko emakume talde batek garatutako asmo-adierazpen bat da. Taldea Portugaleteko udalerrian garatuko diren ekintzen bidez emakumearen ahalduntzean eta gizon-emakumeen artean berdintasuna sustatzean interesatutako emakumeek osatzen dute.

Emakume talde honek loturak sortu ditu eta bileretan beren ezaguera konpartitzen dute generoaren gaiari heltzeko. Helburu bera dute eta taldearen talentu-aniztasuna baliatzen dute erronkak definitzeko, ideiak sortzeko eta ekimenak proposatzeko. Azken batean, elkarlaneko ingurune bat, identifikatutako erronkei proposamenak eta irtenbideak sortzeko.

Taldearen helburuak

  1. Egitura egonkor bat sortzea, eta hortik emakumea ahalduntzera bideratutako ekintzak gauzatzea.
  2. Emakume-belaunaldi guztiak berdintasun-arloan prestatzea, kontzientzia sozial bat lortzeko, eta berdintasunezko eskubideak egitatea izan daitezen.
  3. Gizarte feministago bat lortzeko lagungarri diren ekintzak gauzatzea, desberdintasunak ikusgai egitea sustatzeko eta emakumeen partaidetza maila publikoan sustatzeko proiektuak garatuta.

Metodologia

Proposatutako helburuak betetzeko, ekintza hauek garatuko dira:

  1. Emakumeen prestakuntza berdintasunaren sustapenarekin eta emakumearen ahalduntzearekin lotutako gai interesgarrietan.
  2. Taldean lan egitea, eta beren ekintzak eremu berean garatzen dituzten beste profesional batzuekin koordinatuta eta lankidetzan.
  3. Portugaleteko udalerrian hedapenaren, prestakuntzaren, informazioaren eta berdintasunaren arloan garatu beharreko beste edozein proiektu eta jarduera mota planifikatzea eta gauzatzea.

Ikuspena

Taldeak genero-arloan desberdintasunak desagertzea eta emakumeak ahalduntzea bilatuko du, eta feminismoa bultzatzea.

Jarduketa-esparrua

  1. Garatuko diren ekintzen esparru geografikoa Portugaleteko udalerria izango da eta udalerri horretako emakumeei emango zaie lehentasuna.
  2. Taldeak prestakuntza-ekimenak jarriko ditu abian berdintasunaren, hizkuntza inklusiboaren, genero-indarkeriaren, feminismoaren  eta emakumea ahalduntzearen arloan, hezkuntza-esparruan, hezkuntza formala eta ez-formala barnean hartuta.
  3. Taldeak, hedapen- eta prestakuntza-ekintzen bidez, amatasunaren gaiari helduko dio, ikuspegi guztietatik, emakumea hil edo biziko erabakiak hartzean gizaki asketzat hartuta.
  4. Taldeak bereziki zainduko ditu genero-indarkeria errotik kentzeko helburua duten jarduketak, biztanle guztiei bideratutakoak, eta belaunaldi gazteenetan enfasi berezia jarrita.

Taldearen izena

Ideia-jasa prozesuaren ondoren bozketa eginik, taldearen izena hau izatea erabaki da:

Hypatia